INFORMACIJE O IVSA RAZMJENAMA

Šta je IVSA?

  • IVSA (engl. International Veterinary Students’) je najveća asocijacija studenata veterine na svijetu sa preko 38000 članova. Misija IVSA BiH je poticanje saradnje studenata veterinarske medicine u Bosni i Hercegovini sa kolegama iz svijeta.
    Ova misija se ostvaruje kroz kongrese i simpozije, međunarodne razmjene između članskih organizacija, provođenje projekata i brojne druge manifestacije i radionice s ciljem osposobljavanja budućih doktora veterinarske medicine za život i rad u međunarodnom okruženju.

 

Ko može biti član/ica predstavništva IVSA u Bosni i Hercegovini?

  • Članica IVSA BiH mogu biti svi studenti dodiplomskog, postdiplomskog i specijalističkog studija na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pod uvjetom da uplate članarinu i poštuju pravila i statut.

Kako učestvovati na razmjeni?

  • IVSA razmjene se organizuju redovno između IVSA zemalja članica te svaki član IVSA BiH ima pravo da učestvuje. Možete se prijaviti na objavljeni konkurs ili sami predložiti razmjenu.
    IVSA BiH uglavnom razmjene organizuje sa 5-7 studenata u trajanju od 6 dana. Ukoliko se na razmjenu prijavi više studenata prednost imaju studenti starijih godina i studenti s zapaženim akademskim i vannastavnim rezultatima. Poželjno je da studenti koji žele da učestvuju na razmjeni dobro vladaju engleskim ili službenim jezikom zemlje u koju putuju.

Koje su obaveze i troškovi?

  • Jedini trošak koji članovi IVSA BiH snose su putni troškovi, kao što su avionska ili željeznička karta, gorivo i putarine (ukoliko idu vlastitim autom) i slično. Članovi IVSA predstavništva u zemlji u koju član IVSA BiH putuje su prema ugovoru dužni da njemu obezbijede smještaj i jedan obrok prilikom njegovog boravka te je on odgovoran da kada strani student dođe u Bosnu i Hercegovinu, studentu koji je njega ugostio obezbijedi isto.
    Tokom boravka u Bosni i Hercegovini, članovi IVSA BiH se mogu koristiti protokolom koji je uprava IVSA BiH izradila, gdje tokom šestodnevnog boravka u Bosni i Hercegovini sa stranim studentima naprave obilazak Sarajeva i Trebevića, Visokog, organizuju radionice i izlaske te jednodnevni izlet u Mostar i Blagaj uz prethodni dogovor s menadžmentom fakulteta, ili da naprave svoj vlastiti plan.

Website hosting is partially provided by the resources of the Student Association of the Veterinary Faculty in Sarajevo.